Kontakt Omsorgsgruppen Holding AB


Omsorgsgruppen Holding AB
Urbergsgatan 90
603 56 Norrköping

Tel: 011-16 63 90
Fax: 011- 16 63 30 
Administration 

Administrativ chef
Janet Rydmyr 011-16 17 34
Personaladministratör
Birgitta Persson 011- 16 63 08
Bokföring och redovisning
Monica Strömberg 011-16 63 22


 

Kontakta gärna våra respektive verksamheter

Omsorgsgruppen IN AB,
Personlig assistans, gruppbostäder, daglig verksamhet, korttidsvistelse

Mirum Omsorg AB
Missbruksvård

Horisont Omsorg AB
Psykiatriboende