Välkommen till gruppbostad Tunngatan 2. En sammanhållen gruppbostad med 6 lägenheter. Gruppbostaden ligger i ett villaområde i stadsdelen Vidingsjö och har närhet till grönområden och kommunikationer för resa till de centrala delarna av Linköping.