Vi söker nu en stödpedagog till vår gruppbostad på Tunngatan i Linköping.

· Tjänsten är på 74,09 %

· Tillträde 15 januari 2021

· Arbete två helger av fem

· Arbetstiderna är förlagda på dagtid, kvällstid, helger samt sovande jour nattetid enligt schema

· Provanställning tillämpas

Som stödpedagog i gruppbostad ingår Du helt i det vardagsnära arbetet och har samma arbetsuppgifter som stödassistenter i enlighet med arbetsbeskrivning och rutiner på enheten.

Stödpedagogen bidrar i arbetsgruppen med en högre kompetens gällande funktionsnedsättningar, bemötande och förhållningssätt, kommunikation, evidensbaserade metoder, kommunikation och alternativ kommunikation. Som stödpedagogen har Du inget budget- eller personalansvar.

Stödpedagogen har ett övergripande ansvar för att upprätthålla en god kvalité och helhetssyn gällande arbetet med de boende/arbetstagarna på enheten.

· Vägleda övrig personal till möjliga lösningar i det pedagogiska arbetet, vara drivande i arbetet att planera, testa, implementera och följa upp nya arbetssätt

· Hålla sig uppdaterad om evidensbaserade metoder och utifrån dessa utveckla arbets- och förhållningssätt på enheten utifrån brukarnas behov

· Vara drivande till arbete med tydliggörande pedagogik och användande av alternativ och kompletterande kommunikation för att öka den enskildes delaktighet, självständighet och möjlighet att uttrycka sig

· Inspirera och motivera till användande av teknikstöd för att stötta den enskilde och personalen

· Stötta och vägleda personal i utformning av genomförandeplaner och social dokumentation

· Förmedla sin kunskap till övriga i personalgruppen, och vid behov förmedla sin kunskap till andra arbetsgrupper inom företaget

· Delta i stödpedagogsnätverk inom företaget

· Antalet timmar som avsätts beslutas av verksamhetschef och kan variera över tid, beroende på de boendes behov Uppdraget utförs inte enbart under dessa timmar, utan ska vara en integrerad del av arbetet på enheten.

De sökande som är aktuella för nästa steg i processen kontaktas när ansökningstiden löpt ut.

Fler lediga tjänster