Som verksamhetschef har du det yttersta ansvaret för daglig drift, verksamhetsplanering, systematiskt kvalitetsarbete, ekonomi samt arbetsmiljöarbete för dina enheter. Du säkerställer att vi följer våra avtal med kommunen samt håller dig uppdaterad kring och säkerställer att de lagar och regler som gäller för vårt verksamhetsområde efterlevs. Du har personal- och budgetansvar samt delegerat arbetsmiljöansvar för dina enheter. Vi samverkar mycket med andra aktörer, som till exempel SSK, rehabteam, olika myndigheter och kommunen, så en förmåga att se helheten och kunna lägga upp olika strategier i samverkan med andra är en nödvändighet för att lyckas i rollen som verksamhetschef.

Fler lediga tjänster