Nu när sommaren är som bäst måste man tänka på att alla inte tål värmen så bra.

Folkhälsoinstitutet har bra rekommendationer för vad man ska tänka på. Du kan gå in på länken i slutat av detta.

Annars så vill vi på omsorgsgruppen bara önska en fortsatt skön sommar med mycket sol och bad.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/krisberedskap/varmeboljor/