Om oss

Omsorgsgruppen IN AB grundades 1996 av Jonny Håkansson. En omorganisation inom Norrköpings Kommun gav dåvarande kommunala enhetschefen Jonny Håkansson möjlighet att privatisera Dalvikens dagliga verksamhet.

Omsorgsgruppen bedriver verksamhet inom LSS och SoL och har sitt huvudkontor i Norrköping. Men samarbetar och har lokalkontor i de kommuner där våra brukare och kunder bor.

Människor som engagerar sig i människor.

Enklare än så går det knappast att uttrycka Omsorgsgruppens filosofi. Konkret betyder det att vi verkar för människors rätt till en god vardag genom att erbjuda personlig assistans, daglig verksamhet, gruppboende till människor med funktionsnedsättningar.

Det som driver oss är viljan att stärka individen. Oavsett var i livet, eller landet, kunder eller brukare befinner sig kan de vända sig till oss och ska möta glädje, respekt, omtanke och en helhetssyn.

Vår ambition är att i partnerskap med våra uppdragsgivare erbjuda hög kvalitet, kontinuitet samt rätt kompetens på rätt plats och vid rätt tidpunkt. Med hög kvalitet och kompetent personal önskar vi vara en kvalificerad samarbetspartner med våra uppdragsgivare.

Genom vår goda kvalitet och vårt goda rykte har Omsorgsgruppen vuxit från Dalvikens dagliga verksamhet till att idag bestå av flera dagliga verksamheter, gruppbostäder och även personlig assistans. Och från att varit ett tiotal medarbetare till att idag vara ca 200…

Men ändå… med målet att alltid finnas nära!

Jonny Håkansson

Ägare

Tel:
Mobil: 070-926 70 30

Kontakta oss gärna! Vi lyssnar på dina tankar och synpunkter.

Lämna synpunkter
Hitta kontaktuppgifter