Daglig verksamhet
– självständighet genom kreativitet

Dagliga verksamheter inom Linköpings kommun

I Linköpings kommun tillämpas något som kallas Eget Val det innebär att du som har ett LSS-beslut om daglig verksamhet kan välja mellan många olika dagliga verksamheter. Du ska ha inflytande över både var du vill arbeta och vad du vill arbeta med. Du kan välja mellan de arbetsplatser som är godkända av Linköpings kommun.

LSS-lotsen kan hjälpa dig

LSS-lots finns för att hjälpa dig när du ska välja daglig verksamhet. LSS-lotsen arbetar på kommunen. LSS-lotsen kan ge dig information om vilka arbetsplatser du kan välja mellan. Innan du bestämmer dig kan du besöka olika arbetsplatser. Telefonnumret till LSS-lotsen är 013-205 773.

Eget val inom daglig verksamhet finns för att

  • Du ska få välja vad du vill arbeta med.
  • Du ska få större möjlighet att påverka.
  • Det ska skapas fler dagliga verksamheter att välja mellan

Dagliga verksamheter inom Norrköpings kommun

På uppdrag av Norrköpings kommun driver Omsorgsgruppen sedan 1996 två dagliga verksamheter, Dalviken och Fenix.

För att få komma till Dalviken eller Fenix måste man ha ett beslut om Daglig verksamhet från Norrköpings kommun, det får man via kommunens LSS handläggare.

Kontakta vård- och omsorgskontorets mottagningsgrupp

Telefon: 011-15 27 37
E-post: info.vom@norrkoping.se

Våra dagliga verksamheter

Dalviken Norrköping

Dalvikens dagliga verksamhet vänder sig till dig med lite större omvårdnadsbehov. Vi finns i stora och rymliga lokaler på Bråvallaområdet i Norrköping.

Vår verksamhet erbjuder sinnesstimulerande aktiviteter som exempelvis upplevelserum, liggande dans, musik, rytmik och promenader.

Kontaktuppgifter

Lansengatan 11.,
602 09 Norrköping
Tel: 011-16 63 83

Ingela Ljungqvist

Verksamhetschef - gruppbostad och daglig verksamhet Norrköping

Tel:
Mobil: 073-027 65 28
Visa mer Visa mindre

Fenix Norrköping

Fenix dagliga verksamhet vänder sig till dig med ett estetiskt intresse. Vi finns i centrala delarna av Norrköping.

Vår verksamhet erbjuder estetisk verksamhet i form av exempelvis konst, keramik, glasmålning, kommunikation, teater/drama och film. Vi går även regelbundet på gym och vistas mycket ute i skog och mark.

Kontaktuppgifter

Generalsgatan 51,
602 31 Norrköping
Tel: 0708-655962

Ingela Ljungqvist

Verksamhetschef - gruppbostad och daglig verksamhet Norrköping

Tel:
Mobil: 073-027 65 28
Visa mer Visa mindre

Wurzels Linköping

Välkommen till Wurzels dagliga verksamhet!

Verksamheten vänder sig till dig som gillar djur och att vara ute. Vi finns i på en liten gård i Linghem utanför Linköping.

Kontaktuppgifter

Manstorp 1,
585 62 Linghem
Tel: 013-207 012

Jonny Håkansson

Ägare

Tel:
Mobil: 070-926 70 30
Visa mer Visa mindre

Kontakta oss gärna! Vi lyssnar på dina tankar och synpunkter.

Lämna synpunkter
Hitta kontaktuppgifter