Kontaktuppgifter

Omsorgsgruppen IN AB

Svärmaregatan 1
603 61 Norrköping

Växelnummer

Tel: 011-16 63 90

Växelnummer Personlig assistans

Tel: 011-16 63 65

Administration

Växelnr: 011-16 63 90
E-post: adm@omsorgsgruppen.se

Besöks- och postadress Norrköping

Svärmaregatan 1
603 61 Norrköping

Besöks- och postadress Linköping

Attorpsgatan 15,
582 73 Linköping

Besöksadress Kalmar

Malmbrogatan 10,
392 35 Kalmar
(Gamla Polishuset)

Jonny Håkansson

VD

Tel: 011-16 63 07
Mobil: 070-926 70 30

Kontaktpersoner

Administration

Birgitta Persson

Personal- och löneadministration

Tel: 011-16 63 08

Janet Rydmyr

Ekonomi

Tel: 011-16 17 34

Joel Björklund

Administratör Bokföring och redovisning

Tel: 011-166322
Mobil: 0708-655803

Jonny Håkansson

VD

Tel: 011-16 63 07
Mobil: 070-926 70 30

Linnéa Tjärnström

Kvalitetsansvarig

Tel: 011-16 63 38
Mobil: 070-8744580

Rebecca Österberg

VD assistent

Tel: 011-166345
Mobil: 070-4928586

Personlig assistans

Cecilia Lidholm

Verksamhetschef, Personlig assistans

Tel: 013-16 29 06
Mobil: 070-508 24 99

Emelie Johnsson

Kund- och personalansvarig (Föräldraledig)

Erika Torstenson

Kund- och personalansvarig

Tel: 0480-36 22 26
Mobil: 070-865 58 12

Hanna Wallström

Kund- och personalansvarig

Tel: 013-13 89 21
Mobil: 072-231 76 21

Jeanette Bodin

Kund- och personalansvarig

Tel: 011-16 60 07
Mobil: 070-508 63 03

Maria Eklund

Verksamhetsledare personlig assistans

Tel: 011-16 49 53
Mobil: 072-732 49 53

Matilda Sandberg Palmqvist

Kund- och personalansvarig

Tel: 013-13 89 05
Mobil: 070-570 66 53

Patricia Gustavsson

Kund- och personalansvarig

Tel: 011-16 63 18
Mobil: 070-992 68 97

Pernilla Wiklander

Kund- och personalansvarig

Tel: 011-16 60 03
Mobil: 070-915 42 45

Petra Axén

Kund- och personalansvarig

Tel: 0480-223 80
Mobil: 070-508 41 46

Daglig verksamhet och gruppbostad

Cecilia Kåhlin

Verksamhetschef

Tel: 011-16 63 12
Mobil: 070-811 59 24

Jeanette Astvik

Verksamhetschef

Tel: 011-16 62 21
Mobil: 070-091 01 13

Susanna Kooij

Verksamhetschef

Tel: 011-16 63 46
Mobil: 073-027 65 28

Lämna synpunkter