Som ett led i den omorganisation Omsorgsgruppen Personlig Assistans genomgår har en ny tjänst som ”Kundombud” inrättats. Omsorgsgruppens målsättning är att varje kund ska ha bästa tänkbara assistans och därigenom bidra till en hög kundnöjdhet.

Om man vid något tillfälle skulle vilja tala med någon annan än sin kund- och personalansvariga, verksamhetschef eller liknande är det viktigt att man ges den möjligheten. Vi har därför upprättat tjänsten som kundombud.

Sedan en dryg månad finns Hans Rönnlund anställd i den rollen. Hasse har många års erfarenhet kring funktionshinderfrågor och är en välkänd profil inom såväl handikappidrottsvärlden som assistansvärlden.
– Tidigare har jag bland annat arbetat med nyskadade inom rehabiliteringen på US, berättar Hasse Rönnlund. Efter det har jag varit verksamhetsansvarig inom personlig assistans i drygt 20 år och stött på många av de frågor som kan uppstå inom en assistans.

Kundombudet är, och ska vara, oberoende för att säkerställa att dina synpunkter kommer fram till ansvarig chef.

Hasse nås enklast via mail hans.ronnlund@omsorgsgruppen.se eller på telefon 011-16 63 57 och han arbetar måndag- torsdag 8.30–11.00.

– Varmt välkommen att kontakta mig och jag lovar att skyndsamt återkoppla till dig, avslutar Hasse.