I september skickades årets kundenkät ut till alla kunder inom personlig assistans hos oss på Omsorgsgruppen. Enkäten ger en bild av vad man som kund är nöjd med och om det finns synpunkter på det arbete vi utför.

Resultatet är glädjande med många positiva ord och omdömen, vilket vi är oerhört stolta över. Framför allt lyfter ni som kunder fram våra styrkor i närheten, tillgängligheten, god kontakt och kommunikation, lyhördhet och att kunden alltid är i centrum. Vi ser att det finns en viss oro över bemanning och rekrytering, vilket är något vi ständigt arbetar med.

Vi vill rikta ett stort TACK till våra assistanskunder för ert förtroende för oss och till kund- och personalansvariga samt assistenter för det fantastiska arbete ni utför.