Igår bjöd Söderköpings kommun tillsammans med FUB in till en välbesökt debattkväll kring LSS med anledning av regeringens krav på besparingar kring personlig assistans. Mattias Täck och Cecilia Lidholm fanns på plats från Omsorgsgruppen.

LSS ”urfader” Bengt Westerberg inledde kvällen med att berätta om sin syn på LSS som berör gruppboenden, personlig assistans och ledsagning.

Han lyfte frågor som

 • Statens kostnader för personlig assistans har de senaste 10 åren skenat
  – Ja, de har ökat med 12 miljarder. En hiskelig summa men om man räknar om pengarnas värde, löneökningar mm är summan drygt 6 miljarder kronor.
  – Det genomsnittliga antalet timmar kring assistans är idag 127 tim/vecka/person mot för 10 år sedan 99 tim/vecka/person vilket såklart ger ökad kostnad
  – Beror det ökade antalet timmar på överutnyttjande eller beror det på att man närmat sig sanningen kring respektive persons hjälpbehov?
 • Assistansbolagen fuskar och lägger pengar på fel saker
  – Drygt tio procent av alla kostnader kring assistansen består fusk påstår regerings utredare men enligt den utredning som Försäkringskassan presenterade i Almedalen i somras visar på ett fusk under 1%, dvs snarare ett väldigt lågt resultat.
  – Enligt regeringens utredare lägger assistansbolagen pengar på jurister, marknadsföring och vinster. Här lyfte Bengt ett exempel på en mamma som var med i SVT Opions program förra veckan. Familjen har en son med mycket stor funktionsnedsättning och behov av dyngetrunt-tillsyn, FK drog tillbaka pojkens beslut och hänvisade till föräldraansvar. Familjen överklagade beslutet till förvaltningsrätten och fick där rätt… MEN… då överklagade FK i sin tur det beslutet till kammarrätten. Vilken familj klarar av att argumentera gentemot jurister utan stöd från just jurister och det är hans svar på varför många av bolagen har jurister.
 • Företagen gör stora vinster
  – Utredningar visar att stora vinstmarginaler inte alls finns. Många bolag läggs istället ner. En viss vinst måste dock finnas för att finnas för händelser som om ex brukare läggs in på sjukhus eller avlider då ingen ersättning ges men assistenterna ska ändå ha lön.
 • Vad är alternativen till personlig assistans?
  – Regeringen vill hitta en bättre och mer kostnadseffektiv insats för målgruppen, men vad är alternativet? Gruppboenden och ökad insats av hemtjänst kan vara ett dåligt alternativ som varken gynnar brukaren eller ekonomin då drygt 100.000 personliga assistenter skulle bli arbetslösa och i nästa led kosta i ”andra konton”. Bengt ser med spänning fram mot BRA alternativ… något som hitintills inte presenterats.

Bengt avslutade sitt anförande med orden
– När sjukvården lägger enorma summor på att få svårt olycksdrabbade att överleva, barn med svåra förlossningsskador att överleva så måste vi låta det kosta för att få dem att leva!

Efter Bengt Westerbergs anförande var det en paneldebatt med representanter från FUB och Söderköpings Kommun i ämnet.

Kvällar som denna där LSS belyses borde finnas i alla kommuner!

Vill du läsa mer om Bengts besök i Söderköping, läs NT

 

//MT