Under hösten 2017 skickade vi ut årets uppdaterade kundenkät till alla våra kunder. Vi fick en bra översyn vad man tycker om oss som er assistansanordnare och det var en glädjande sammanställning med överlag mycket positiva omdömen.

Vi vill tacka för ert förtroende för oss och vi kommer att fortsätta att utveckla och förbättra vår verksamhet kontinuerligt efter era önskemål och behov.

Det man ser i enkäten är att det finns synpunkter och idéer kring rekrytering, bemanning och vikarier. Under 2017 har det varit ett mycket lågt antal sökande inom många olika branscher och även för inom personlig assistans. Vi har börjat se en vändning och vi hoppas att den trenden fortsätter.

Vi vill gärna ha en öppen dialog med er kring rekrytering, bemanning och vikarier och bjuder därför in till ett möte där vi tillsammans kan komma fram till hur vi skulle kunna förbättra oss inom det området.

Det finns även utrymme för andra allmänna frågor kring assistans.

Tid och plats:

Den 25 januari kl. 17:00-18:00 på Svärmaregatan 1 i Norrköping. Vi bjuder på fika
Anmälan görs till Mattias Täck via mail: mattias.tack@omsorgsgruppen.se eller telefon: 013-13 89 06 senast den 23 januari.

Varmt välkomna

Med vänlig hälsning

Cecilia Lidholm
Verksamhetschef