Välkommen till gruppbostad Valthornsgatan 3. En sammanhållen gruppbostad med 6 lägenheter. Gruppbostaden ligger i ett villaområde i stadsdelen Ullstämma i Linköping.