Sedan i november har gruppboendet på Tunngatan varit inflyttningsklart. Men…

Omsorgsgruppen vann upphandling för drygt ett år sedan av Tunngatan, ett gruppboende för människor med måttligt till lindrig utvecklingsstörning.

Företagets VD, Christine Leiris, är förvånad över avslaget från från Inspektionen för vård och omsorg (IVO) eftersom man driver flera liknande boenden i Linköping. IVO konstaterar i sitt beslut att företaget når upp till alla krav man ställer, med undantag för bemanningen som man anser är för låg. Hur hög bemanningen borde vara på ett boende som Tunngatan, kan myndigheten däremot inte tala om.

– Inte så konstigt, eftersom det inte finns några konkreta anvisningar, säger Christine Leiris till Östgöta Correspondenten.

Christine Leiris misstänker att IVO som en relativt ny myndighet, vill driva ärenden rättsligt för att hitta en rättspraxis att luta sig emot vid beslut.

– IVO siktar in sig på olika områden. Förra gången var det föreståndarskapet som man prövade i högre instans. Vi är inte ensamma om att få sådana här beslut. Det gäller alla privata utförare just nu.

Företaget har överklagat IVO:s beslut till förvaltningsrätten och väntar svar vilken dag som helst.

Du kan läsa artiklarna från Corren i sin helhet här:

Gruppboende nekas tillstånd
IVO: Ansvaret ligger på kommunal nivå

 

Foto: Peter Jigerström, Corren