När Omsorgsgruppens VD Patrik Svensson valt att satsa på en internationell karriär i en annan bransch återgår företagets grundare, Jonny Håkansson, till rollen som VD.

-Vi har valt att gå på den lösningen istället för att rekrytera en ny VD utifrån, berättar Jonny. Det känns viktigt för alla inblandade att det finns en röd tråd och en kontinuitet i verksamheten så att anställa en extern VD var inget alternativ för oss.

När Jonny 1996 startade Omsorgsgruppen blev det ett av de tidigaste privatiserade omsorgsbolagen i Sverige. En omorganisation inom Norrköpings Kommun gav den dåvarande kommunala enhetschefen möjlighet att privatisera Dalvikens dagliga verksamhet där han jobbade. Han upplevde att mycket kring verksamheten gick att göra bättre, effektivare och framförallt med mer kvalité för arbetstagarna. Som t ex utveckla verksamheten mot estetisk inriktning, något som saknades i kommunen för personer med svårare utvecklingsstörningar.

-Jag tycker verkligen att det var ett bra beslut att våga satsa och ett kvitto på att vi lyckats är att företaget växt från dåtidens 14 anställda till dagens drygt 350, fortsätter Jonny.

Trots att det gått drygt 10 år sedan han slutade som VD har han hela tiden hållit sig i a jour med det som händer i omsorgsvärlden och sitter bland annat med i branschkommittén för personlig assistans plus att han hela tiden haft kvar sitt kontor.

-Jag gör det här för att jag brinner för människor och jag är stolt över att jag och min personal verkligen sätter människan i centrum, avslutar Jonny Håkansson som träder i tjänst den 1 april.

Du når Jonny via e-post jonny.håkansson@omsorgsgruppen.se eller 011-166307.

 

 

 

 


Jonny nygammal VD