Kommunerna kritiska mot IVO efter avslag för Omsorgsgruppen.

Som vi tidigare skrivit IVO avslog Omsorgsgruppen som utförare vid Tunngatans gruppbostad då man ansåg att det var en för låg bemanningsgrad. Däremot har inte IVO kunnat svara på hur stort bemanningskravet ska vara och Omsorgsgruppen har överklagat beslutet.

Glädjande för de boende är det dock nu klart att Leanlink tillfälligt tar över driften av gruppbostaden på Tunngatan.

Omsorgsgruppen får stöd i sin överklagan av Linköpings Kommuns omsorgsdirektör Peder Eliasson. Till Corren är han kritisk mot IVO:s bedömningar efter avslaget och säger:

– Vi vill självfallet göra rätt, men vi får inget svar från IVO om hur de gör sina bedömningar, säger han. Omsorgsnämnden har nu beslutat att den kommunala organisationen Leanlink tar över driften tills dess att Omsorgsgruppen får tillstånd. IVO har i fallet med Tunngatan hävdat att bemanningen är för låg. Men utan att ange vilken bemanning som myndigheten anser skulle vara tillräckligt.

Tillsammans med övriga östgötska kommuner har man gjort en skrivelse till just IVO där man vill få svar i frågor som rör LSS-bostäder. Kommunerna pekar bland annat på ”oacceptabelt långa handläggningstider” och menar att IVO har satt i system att ge avslag med hänvisning till låg bemanning ”trots att en högre bemanning inte är motiverad utifrån brukarnas behov”.

Kommunerna skriver vidare: ”Vi upplever att myndigheten schabloniserar behoven för personer i bostad med särskild service, vilket medför att IVO:s bedömning av bemanningen inte stämmer överens med brukarnas behov.” Istället vill kommunerna få ett större svängrum att fördela sina resurser utifrån de professionella bedömningar de själva gör.