Idag har Omsorgsgruppens verksamhetschefer samt kund- och personalansvariga fått en genomgång i företagets uppdaterade kvalitets- och ledningssystem. Vad är dess syfte, uppbyggnad och innehåll?

– Vi arbetar hela tiden med kvaliteten i våra verksamheter, för att se till att vi följer alla krav vi har på oss men framförallt för att kunna följa upp och förbättra vårt arbete, berättar Linnea Tjernström. Som ett led i det har vi omarbetat och utvecklat vårt Ledningssystem för kvalitet. Ledningssystemet är ett krav för att man ska få tillstånd att bedriva verksamhet, och i det kan man hitta våra mål och strategier för att hålla en hög kvalitet för alla som tar emot en insats från oss.

Kontakta gärna verksamhetschef om ni är nyfikna på hur vi arbetar med kvalitet.