Lika lön för lika arbete oavsett kön kan tyckas vara självklarhet. Men vi vet att det ofta inte ser ut så i samhället.

Därför gjordes en kartläggning för 2018 inom Omsorgsgruppen IN AB.

Varje år formuleras mål för arbetsmiljöarbetet i enlighet med AFS 2015:4, Organisatorisk och social arbetsmiljö, med syfte att främja hälsa och öka organisationens förmåga att motverka ohälsa. Ett av målen för 2018 är att varje medarbetare ska uppleva att man blir mött med respekt, jämlikt behandlad samt kan göra sin röst hörd. För att undersöka och öka möjlighet till jämställdhet i organisationen gjordes en lönekartläggning för att identifiera om löneskillnad finns mellan kön för lika arbete.

Jämförelse görs mellan jämförbara yrkeskategorier.

Resultat

I januari 2018 finns 614 personer registrerade i Omsorggruppens lönesystemet, 462 av dessa är kvinnor och 152 är män.

  • På gruppbostad hos Omsorgsgruppen är löneskillnaden 0,05 kronor per timme mellan män och kvinnor.
  • På daglig verksamhet hos Omsorgsgruppen är löneskillnaden  0,07 kronor per timme mellan män och kvinnor.
  • På personlig assistans hos Omsorgsgruppen är löneskillnaden 0,02 kronor per timme mellan män och kvinnor.

Dvs en näst intill obefintlig skillnad i lönesättningen mellan män och kvinnor i Omsorgsgruppen!