Omsorgsgruppen välkomnar en fuskdelegation.

När statsminister Stefan Löfven häromdagen presenterade regeringsförklaringen under riksdagens öppnande tog han bland annat upp fusket i välfärdssystemen och riktade sig kraftigt mot personlig assistans. Detta är en fråga som Omsorgsgruppen välkomnar. Omsorgsgruppen tillhör en de utförare av personlig assistans som under lång tid efterlyst att krafttag måste tas för att minska fusket.

– Assistansreformen är FÖR viktig för de individer som behöver den för att den ska urholkas genom ekonomisk brottslighet. När statsministern säger att han vill tillsätta en fuskdelegation ställer vi mer än gärna upp och deltar i det arbetet, säger Omsorgsgruppens Verksamhetschef Peter Warma.

Men samtidigt saknas förslag kring hur man ska komma tillrätta med att ett stort antal kommuner tar sig rätten att överpröva Försäkringskassans redan alltför låga schablon. Än mindre om man tänker höja schablonen med vad som krävs för att hålla jämna steg med kostnadsutvecklingen nästkommande år i form av bland annat löneutveckling och de ökade dokumentationskraven som medför en betydligt större administration.

Peter Warma