IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har i uppdrag att tillsyna lämpligheten hos verksamheter som har tillstånd att bedriva personlig assistans. Det innebär att IVO tillsynar att dessa verksamheter fortlöpande uppfyller lämplighetskravet i 23 § andra stycket LSS. Och nu har vi haft besök av inspektionen som träffade verksamhetschef Cecilia Lidholm och verksamhetsledare Maria Eklund.

Det IVO kollar på vid lämplighetsprövningen är i två delar – dels ekonomiska förhållanden och dels omständigheter i övrigt.

  • Ekonomi omfattar exempelvis redovisning, betalning av skatter och arbetsgivaravgifter.
  • Omständigheter i övrigt omfattar exempelvis kvalitetsaspekter utifrån tillräcklig kunskap och erfarenhet på LSS-området, tidigare brottslighet och personliga förhållanden som kan påverka lämpligheten.

Omsorgsgruppen Personlig Assistans fick i dagarna ett godkänt beslut som sa

”Vid den lämplighetsprövning som genomförts bedömer IVO att det inte framkommer något kring ekonomiska förhållanden eller omständigheter i övrigt som medför att Omsorgsgruppen IN AB är olämpliga att bedriva gällande personlig assistans.

IVO bedömer att verksamhetsansvarig tillsammans med övriga i ledningen har tillräcklig kunskap om den lagstiftning som styr verksamheten. Bolaget har identifierat och fastställt processer i verksamheten samt utarbetat rutiner som behövs för att säkra verksamhetens kvalitet”

– Jag tycker det är bra att IVO gör kontinuerlig tillsyn på oss assistansanordnare för att upptäcka de oseriösa bolagen som tyvärr finns. Det är ett utmärkt tillfälle att diskutera gällande lagar och riktlinjer då IVO även är en bra informationskanal. Vi kände oss trygga i hur noggrant vi och våra medarbetare  följer de regler och lagar som finns, säger en nöjd Cecilia Lidholm och riktar ett tack till både kontorspersonal och personliga assistenter.