Från och med den 1 oktober 2016 kommer Försäkringskassan att betala ut assistansersättningen i efterskott, utifrån faktisk utförd och redovisad assistans hos kund.

Det medför en kraftig tidspress vid varje månadskifte då tidrapporter, samt räkning som kunden/god man skriver under, ska vara Försäkringskassans inläsningscentral tillhanda den 5:e varje månad (idag den 5:e månaden efter).

Vi behöver därför er hjälp att kontrollera och godkänna era tidrapport senast den 1a varje månad. Om vi inte hinner sammanställa tidsredovisningarna kommer inte heller Försäkringskassan hinna betala ut assistansersättningen som ligger till grund för lönerna.

En nyhet är att vi som assistansanordnare kan skicka in tidsredovisningen digitalt via AiAi vilket sparar tid men kräver att man har bankID.

Har du inte BankID?
Från och med den 1 oktober behöver du alltså använda ett bankID vid godkännande av din tid i AiAi. BankID är en e-legitimation som du använder när du behöver styrka din identitet på internet, t.ex. på banken, hos Försäkringskassan eller CSN. Det finns tre olika typer – BankID på fil, BankID på kort och Mobilt BankID. Du beställer ditt BankID hos din internetbank. Du behöver också installera BankID säkerhetsprogram/-app som behövs för att ditt BankID ska fungera. Ditt BankID är personligt, det är bara du som ska använda det.

bankid

 

 

 

 

 

 

För mer info, kontakta din kund- och personalansvariga.