Gruppbostaden har drivits i vår regi sedan 2015 och Linköpings kommun har tagit beslut om att förlänga avtalet fram till 2021-09-30.

Innan beslut om förlängning togs gjordes en uppföljning av verksamheten av kvalitets- och utvärderingskontoret på Linköpings kommun, som gjorde bedömningen att det är en väl fungerande verksamhet och att avtalet fullföljs utan anmärkningar. Personal och verksamhetschef har all anledning att vara stolta över det jobb man lägger ner tillsammans!