Vi önskar alla våra medarbetare, kunder, boende och arbetstagare en riktigt god jul och ett gott nytt år.