Christine Leiris har meddelat att hon lämnar sitt uppdrag som VD för Omsorgsgruppen IN AB och går vidare mot nya utmaningar. Vi på Omsorgsgruppen vill tacka Christine för de 15 år hon arbetat inom bolaget. Under dessa år har hon bidragit med stort engagemang och gedigen kompetens vilket gjort att bolaget haft en positiv utveckling, både vad avser antalet anställda och omsättning men kanske främst avseende kvalitén. Vi önskar Christine stort lycka till i framtiden!

Som tillförordnad VD har Patrik Svensson utsetts. Han övertar omgående de arbetsuppgifter som Christine haft. Patrik når ni på telefon 011-16 63 06 eller patrik.svensson@omsorgsgruppen.se