Upphandlingen av våra dagliga verksamheter i Norrköping, Fenix och Dalviken, blev klar i slutet på november.
– Vi fick förnyat förtroende vilket vi är mycket glada för, berättar Omsorgsgruppens VD Christine Leiris.

I samband med upphandlingsprocessen så bestämde sig verksamhetschef Anna Olovsson för att gå i pension, vilket sker 1:e februari. Annas efterträdare är Sofia Backlund som närmast kommer från uppdrag som verksamhetschef för våra gruppbostäder i Linköping.

Samtidigt tvingas vi tyvärr meddela att vår dagliga verksamheten i Linköping,  AGERA, kommer att läggas ned till sommaren. Anledningen till nedläggningen är att för få deltagare går tillräckligt många dagar för att verksamheten ska bära sig ekonomiskt.