Information om hantering av personuppgifter i en rekryteringsprocess

Till dig som har sökt eller visat intresse för en tjänst hos oss

Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar information till oss. Din integritet är viktig för oss, vi ber dig därför läsa informationen nedan för att få veta mer om vår personuppgiftsbehandling.

Uppgifter vi samlar in om dig i en rekryteringsprocess är till exempel namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress och ett personligt brev. Vi kan också behöva få in intyg eller omdömen från utbildningar och tidigare erfarenheter. Vi samlar inte in någon information som inte är nödvändig för att utföra våra åtaganden.

Vi säljer, handlar, eller på annat sätt överför, inte dina uppgifter till någon utomstående part. Dina personuppgifter kommer bara att användas inom företaget och hanteras enbart av personer som arbetar med rekrytering för rekryteringsändamål. Dina uppgifter lagras i en säker miljö, i digitala system eller i låst utrymme.

Vi sparar dina uppgifter i två år för att kunna ta kontakt vid rekrytering. Om du lämnat dina uppgifter för en annonserad tjänst kan dina uppgifter också användas ifall tvist skulle uppstå i enlighet med diskrimineringslagen gällande rekryteringsprocessens förfarande.

För vissa av våra tjänster genomförs en bakgrundskontroll innan vi erbjuder anställning. I dessa fall inhämtar vi ditt samtycke, vilket görs i ett senare skede och inte i samband med att du ansöker om en annonserad tjänst eller skickar en öppen intresseanmälan.

Du har rätt att när som helst begära ut de uppgifter vi har om dig samt begära att vi raderar eller arkiverar dina uppgifter så att vi inte tar kontakt med dig vid eventuell framtida rekryteringstillfällen.

Kontakta oss

Har du frågor kring vårt dataskydd och vår personuppgiftsbehandling är du välkommen att kontakta oss.

Omsorgsgruppen Holding
Svärmaregatan 1
60361 Norrköping
E-post: adm@omsorgsgruppen.se