Omsorgsgruppen är medlem i Almega Vårdföretagarna som nu presenterar egen kvalitetsdeklaration då fack, kommuner och myndighet inte kunnat enas om en enhetlig kvalitetsredovisning. Allt i syfte för att underlätta för allmänheten att kunna jämföra olika verksamheter! Bra!

Så här skriver vårdföretagarna i sitt pressmeddelande:

”Vårdföretagarna har tagit fram en särskild kvalitetsdeklaration för sina medlemsföretag. I arbetet med kvalitetsredovisning har det varit svårt att jämka samman olika intressen hos myndigheter, kommuner, landsting och fackförbund. Vårdföretagarna väljer därför att gå före och göra det möjligt för sina medlemmar att kvalitetsdeklarera den egna verksamheten. En kvalitetsdeklaration är ett kvitto på systematiskt kvalitetsarbete, att lagar och regler följs, samt att resultat från kvalitetsmätningar redovisas öppet.

– Vi kan inte längre vänta. Vårdföretagarna vill att kvaliteten inom vård och omsorg ska vara synlig och jämförbar. Kvalitetsdeklarationen gör det enklare för allmänheten att jämföra olika verksamheter och det står kommuner och landsting fritt att följa vårt exempel, säger Inga-Kari Fryklund, förbundsdirektör Vårdföretagarna.

Fakta om kvalitetsdeklarationen

  • Frivillig kvalitetsdeklaration för primärvård, äldreomsorg och individ- och familjeomsorg.
  • Kvalitetsdeklarationen ska göra det enklare för allmänheten att jämföra kvalitet.
  • Över 300 verksamheter har redan genomfört Vårdföretagarnas kvalitetsdeklaration och fler är på gång.

Läs mer om Vårdföretagarnas kvalitetsdeklaration här: https://www.vardforetagarna.se/vardforetagarna-kvalitet/kvalitetsdeklaration ”