Förhandlingar för att teckna ett nytt kollektivavtal för branschen har förts under en större del av försommaren. Den låga uppräkningen av schablonersättningen har gjort det svårt att träffa ett avtal som branschen kan tåla. Trots konstruktiva förhandlingar har parterna inte kunnat enas om ett nytt avtal just nu. Förhandlingarna återupptas därför i augusti där förhoppningen är att parterna ska kunna nå en överenskommelse så snart som möjligt.

Tills dess att nytt avtal tecknas fortsätter det gamla avtalet med dess allmänna villkor att gälla.

Ny information om avtalet och förhandlingarna kommer att skickas i augusti.

 

Från Almegas hemsida, läs mer här