Hur ska vi som personal tänka vid värmebölja? För er som arbetar kommer här viktiga råd!

Värmebölja

 • Allmänna råd till vård- och omsorgspersonal.
 • Var uppmärksam på inomhustemperaturen hos dina brukare/vårdtagare.
 • Risken för hälsoproblem ökar påtagligt om temperaturen når upp till 26 grader eller mer under tre dagar i följd.
 • Uppmuntra till ökat vätskeintag.
 • Undvik stora mängder söta drycker och alkohol. Servera gärna vätskerik mat, t.ex. grönsaker och frukt. Hjälp personer med funktionsnedsättning att dricka.
 • Försök ordna en sval miljö.
 • Utnyttja gardiner, persienner, markiser och fläktar. Det är viktigt att känsliga brukare/vårdtagare vistas på bostadens/boendets svalaste plats. Vädra nattetid när det är svalt.
 • Ordna svalkande åtgärder.
 • En kall dusch är mest effektiv. Andra alternativ är en blöt handduk runt nacken, i armhålor eller ljumskar, spola insidan av handlederna med kallt vatten eller ge ett kallt fotbad. Löst sittande kläder i naturmaterial är svalare än åtsittande syntetkläder. Uppmuntra till användande av huvudbonad vid utevistelse.
 • Uppmana till minskad fysisk aktivitet, framförallt under dygnets varma timmar.
 • Var extra uppmärksam på hur brukarna/vårdtagarna mår.
 • Kontakta sjuksköterska om någon visar tecken på att må dåligt av värmen – varningstecken kan vara förhöjd kroppstemperatur, puls och andningsfrekvens, yrsel och onormal trötthet. Muntorrhet och minskade urinmängder kan vara tecken på vätskebrist.