Många som har handikappersättning, pension, sjukersättning, aktivitetsersättning känner inte till möjligheterna till rabatter via ett kort man får från försäkringskassan.

Det personliga kortet gör att du får rabatter på vissa biljetter som kan vara till t ex buss, tåg, flyg, konserter, bio mm. om man visar upp kortet tillsammans med ID-kort.

Vi på Omsorgsgruppen vill nu sprida denna information.

Blanketten begär man från försäkringskassan och den är gratis. Intyget heter ”Intyg för förmånstagare” blankett nr FK1999A.

Sprid gärna detta vidare så ALLA kan ta del av sina rabatter.

https://www.forsakringskassan.se/…/blanketter_och_int…/intyg