Under våren 2024 planerar vi för att återigen öppna dagliga verksamheten Wurzels, en daglig verksamhet på lantgård i Linghem!

Håll ögonen öppna här på hemsida och på våra sociala medier. Om allt går i lås så startar vi Wurzels dagliga verksamhet under 2024 i Linköping.