Under våren 2023 planerar vi för uppstart av en ny daglig verksamhet!

Håll ögonen öppna här på hemsida och på våra sociala medier. Om allt går i lås så startar vi en ny daglig verksamhet inom estetisk verksamhet i Linköping under våren.