Covid-19 är en infektionssjukdom som orsakas av ett coronavirus och ger influensaliknande symtom såsom feber och luftvägssymtom. Spridningen av coronaviruset och covid-19 går snabbt, och Omsorgsgruppen arbetar med att kontinuerligt bevaka och följa Folkhälsomyndighetens råd. Vi samverkar också med kommunerna där vi är verksamma och håller oss uppdaterade om regionernas råd och rutiner. Vi arbetar med människor, vilket gör det extra viktiga att skydda både kunder, boende och arbetstagare, samt vår personal. Vi arbetar med att kunna tillgodose vår personalförsörjning och för att upprätta och hålla rutiner som gör att vi minskar risken för smitta. Till exempel har utbildningar fått skjutas fram och vi undviker onödiga besök i verksamheterna. All personal har uppdaterats i basala hygienrutiner. Som för resten av samhället är det allra viktigaste:

  • Stanna hemma vid förkylningssymtom, även milda
  • Tvätta händerna noga med tvål och vatten
  • Hosta och nys i armvecket
  • Undvik onödig kroppskontakt

Om du vill ha mer information om covid-19, läs på krisinformation.se.