Vi hälsar Rebecca Österberg välkommen till Omsorgsgruppen.

Rebecca börjar 1/10 och kommer att arbeta som VD assistent.