Ekonomi kring din assistans

Varje kund hos Omsorgsgruppen har sin egna separata ekonomi. Utgångspunkten i detta styrs utifrån ditt assistansbeslut i timmar. Hur många timmar personlig assistans man är berättigad är individuellt och bestäms av Försäkringskassan eller hemkommunen.

Varje timma i ditt beslut berättigar en peng som ska delas upp för att täcka:

  • Lönekostnader för dina assistenter inkl semesterersättning, försäkringar och skatt
  • Utbildningar för assistenterna
  • Administration
  • Assistansomkostnader

Assistansomkostnader

I samband med att du har personlig assistans hos Omsorgsgruppen avsätts varje år en summa till assistansomkostnader. Beloppet är individuellt och baseras på hur många timmar assistans du beviljats från försäkringskassan/kommunen.

Assistansomkostnaderna är till för att täcka merutgifter kring din personliga assistans. Det kan vara t.ex:

  • Resor (biljetter när de reser tillsammans med dig, gäller ej om man åker i din bil. Inte heller om man åker assistentens privata bil, då ska kunden stå för kostnaden)
  • Kost och logi
  • Biljetter till dina assistenter vid konserter, bio etc (Tips: många godtar ledsagarintyg som betalning av assistentens del)
  • Förbrukningsmaterial som handskar, handsprit, tvål, toalettpapper mm

Det vanligaste är att dina assistenter bifogar sina omkostnadskvitton i samband med att de redovisar sina arbetade timmar och får detta i samband med sin lön. I andra fall där det är större belopp som ska läggas ut pratar du med din kontakt hos oss så kan denne ersättas direkt.

På kvittot ska det alltid redovisas vilken assistent som det gäller.

Assistansomkostnad nära anhörig

När det gäller omkostnader där en nära anhörig arbetar som assistent finns det vissa förhållningsregler kring assistansomkostnaderna vid t.ex. resor, middagar, konserter etc som regleras av skatteverket. Här är det viktigt att hålla isär vad som kan räknas som en familjeaktivitet/resa och vad som är arbetsrelaterat. Detta för att undvika förmånsbeskattning.

Som nära anhörig räknas make, maka, sambo, barn, förälder och syskon som bor i hushållsgemenskap.

Ekonomirapport

Vill du som kund få en ekonomirapport samt avräkning över hur många timmar som använts under perioden är detta en självklarhet. Ekonomirapporten är släpande eftersom lönearbetet för aktuell månad måste vara klart.

Lotta Eld

Områdeschef personlig assistans och verksamhetschef personlig assistans

Tel:
Mobil: 070-865 58 03

Är du intresserad av att bli kund hos oss?

Fyll i dina uppgifter nedan så kontaktar vi dig och berättar mer.

Kontakta oss gärna! Vi lyssnar på dina tankar och synpunkter.

Lämna synpunkter
Hitta kontaktuppgifter